Stresshåndtering med coaching, hypnose og mindfulness

Fra stress til trivsel

Vidste du, at det kan koste dig ca. 500.000 kr. at erstatte en stresssygemeldt akademisk medarbejder? Eller at en stresssygemeldt mellemleder eller specialist koster op til 2 mio. kr. for virksomheden? Og en mindre virksomhed kan ikke bære at have langtidssygemeldte medarbejdere uanset funktion.

Undersøgelser viser, at 83 % af langtidssygemeldte med stress er tilbage på fuld tid efter at have deltaget i et coachingforløb eller mindfulnesstræning, men det er selvfølgelig bedst for alle parter at behandle stress, inden det når så vidt.

Vi tilbyder individuel stresscoaching, mindfulnesstræning eller -hypnose til virksomheder, som ønsker hjælp til stressreduktion hos deres medarbejdere. Derudover kan virksomheden have stort udbytte af at forebygge stress ved at træne medarbejderne i mindfulness, så lad os tale om, hvad jeres behov er.

Udbytte:

Stresshåndteringen sigter mod at gøre medarbejderen i stand til at indgå i de daglige arbejdsrutiner, efter forløbets afslutning – dog evt. med en kortere aftalt indkøringsperiode.

Derudover opnår virksomheden:

  • En reduktion i omkostninger forbundet med sygemelding, vikarer, nyansættelse m.v.
  • Medarbejderne har betydeligt flere ressourcer, balance og overskud
  • Medarbejdere som er bedre til at prioritere og afstemme forventninger

Målgruppe:

Medarbejdere med symptomer på stress, og/eller en oplevelse af at være i en krisetilstand. Derudover også teamet som arbejder under pres, og som kan have gavn af at øge robustheden.

Indhold:

Et individuelt forløb kan bevæge sig gennem 3 faser:

  1. Akutfasen – her handler det om at få overblik over situationen, så der umiddelbart kan igangsættes en række tiltag, som reducerer diverse stressorer. Det handler også om at få tillært få og enkle teknikker, som kan reducere antallet af stresshormoner og reducere de symptomer som  mærkes i krop og sind
  2. Forståelsesfasen – her begynder vi at dykke lidt mere ned i baggrunden for stressreaktionen. Der skabes bedre kontakt til krop og åndedræt som ofte har været overhørt i lang tid frem til stressreaktionen. Situationen belyses fra forskellige vinkler med henblik på at give en bedre forståelse og parathed i forhold til håndtering eller imødegåelse af stressreaktioner.
  3. Forandringsfasen – her justeres i livsstrategier, leveregler og overbevisninger så det bedre matcher det aktuelle liv. Der udarbejdes handlingsplaner for den videre udvikling – eksempelvis med fokus på hvordan ydre stressfaktorer kan reduceres og hvordan energiniveauet bevares. Målet i denne fase er ikke bare at komme af med stressen, men at bliver klogere på og udvikle sig selv.

Form:

At lære at håndtere stress kan gøres på flere måder – f.eks. ved hjælp af coaching eller hypnose, som foregår via 1-1 sessioner ad 1½ – 2 times varighed og skræddersyes efter medarbejderens behov. Der vil oftest være tale om et forløb af sessioner afhængigt af medarbejderens aktuelle udfordringer og stresssituation. Vi giver medarbejderen tilpassede værktøjer til at gå fra stress til trivsel.
Der kan også aftales et forebyggende træningsforløb for et team eller udvalgte medarbejdere, som i høj grad bygger på workshops, så mindfulness kommer ind i medarbejdernes daglige rutine.

Kontakt Sus Møller-Dinesen for dialog om, hvad du eller dine medarbejdere kunne have brug for: Tlf.: 24498493.