DISC workshop til bedre samarbejde og kommunikation – case

DISC hjalp til bedre samarbejde – baggrund

En mindre virksomhed med meget forskellige medarbejdere havde svært ved at samarbejde, fordi de ofte misforstod hinandens intentioner og kommunikation. Direktøren havde en meget udadvendt og overbliksorienteret profil, og et par af hans medarbejdere var strukturerede, perfektionistiske og mere indadvendte. Eksempel: kommunikationen kunne gå galt, når direktøren mente, at han havde informeret medarbejderne om en opgave samt overleveret den. Derimod stod medarbejderne med ønsket om at spørge ind til opgaven, så de kunne forstå den. Direktøren blev irriteret og forventede egentlig bare, at opgaven blev taget, og medarbejderne tog ikke ansvar for opgaven, fordi de ikke mente, at den var klar eller overleveret.

En intensiv workshop med DISC

Direktøren havde et ønske om at forbedre samarbejdet i virksomheden, samt at alle medarbejderne skulle lære sig selv og hinanden bedre at kende. Målet var, at kommunikationen med kolleger og kunder skulle optimeres. De havde alle før en 1-dagsworkshop svaret på en online DISC personlighedstest og var spændte på, hvad deres profil viste om dem og deres kolleger.

DISC personlighedssystemet blev gennem dagen “arbejdet ind under huden” med en række praktiske gulvøvelser. Disse gjorde, at alle fandt sig selv i en profil med den mest dominante faktor – enten D, I, S eller C, som både de og kollegerne kunne genkende. Der blev talt om kommunikationsformer og om teamdynamikker. Vi gennemgik, hvordan personer kan opfatte verdenen på, og hvordan man med en bestemt profil helst vil mødes af andre. Den nye viden blev sat i relief til virksomhedens kultur og værdier, og ved en samarbejdsøvelse kunne medarbejderne se deres profiler komme i spil, og de fik talt om, hvordan samarbejdet kunne gøres bedre, fordi de forstod hinanden bedre, efter DISC var kommet i spil.

Individuel feedback på DISC profil

Medarbejderne fik også en DISC rapport, som efter de praktiske øvelser gav fin mening. DISC personanalysen viste meget forskellige profiler i medarbejdergruppen, hvilket forklarede, hvorfor der kunne være problemer med kommunikation og samarbejdet. Medarbejderne fik hver især en dialog med DISC trænerne, så de kunne spørge ind til punkter, der ikke gav mening. Efterfølgende udarbejdede de nogle målepunkter for deres udvikling i forhold til deres profil, så samarbejdet kunne blive bedre i virksomheden. De identificerede også de punkter, hvor det var en fordel, at de var så forskellige og kunne komplimentere hinanden.

Anbefalinger til direktøren

Efterfølgende rapporterede vi til direktøren vedrørende bekymringer og fordele ved medarbejdersammensætningen. Vi talte om relevante individuelle kvalifikationer, der burde komme i spil i virksomheden. Han valgte som en del af sin udvikling at gå ind i et personligt coachingforløb, der kunne styrke hans kommunikation og evner som leder. Derudover har direktør og medarbejdere valgt, at de følger op hvert halve år med en workshop med fokus på samarbejde, kultur og værdier, så virksomheden og medarbejderne kan udvikle sig optimalt.

Har du også brug for en DISC workshop, så samarbejdet kan blive endnu bedre og kommunikationen optimeres i dit team, så kontakt Sus Møller-Dinesen på tlf.: 24498493.