Trivselsproces til bedre samarbejde og en vej ud af krisen – case

Manglende ledelse og ingen der tager ansvar – baggrund

En it-virksomhed havde gennem mange år vækstet og oplevet udvikling og fremgang, men da krisen ramte Danmark, ramte den også virksomheden. Det var en ejerledet virksomhed, og i succestiderne havde der ikke været stor brug for ledelse, da goder gjorde det ud for ledelse. Men nu begyndte medarbejderne at tale negativt og skrige på ledelse, fordi den ikke var til stede. Virksomheden var gået fra 50 til 18 medarbejdere pga. fyringer, frasalg og medarbejderflugt. Ledelsen vidste ikke, hvad der kunne gøres. Virksomheden var løbet næsten tør for likvider, og der var ingen medarbejdere, der vidste, hvordan de kunne bidrage til at få virksomheden tilbage på sporet. I 2014 henvendte direktøren sig til GetBetterConsulting.

Foranalyse med interviews

For at identificere hvor de mest alvorlige problemer var, udførte vi en foranalyse med interviews af alle medarbejdere. Vi tog udgangspunkt i nogle trivselsfaktorer, som er vigtige for medarbejdere: Empati og respekt (fra leder og kolleger), personlig og faglig udvikling, at være en vigtig del af teamet, mening med opgaver/jobbet, stolthed i teamet/være en del af et vinderteam. En del af disse faktorer har ledelsen ansvar for at skabe rum for, da kommunikation er afgørende for at skabe værdi og mening.

Medarbejderne vidste ikke, hvilken vej virksomheden skulle, og de brugte mere tid på negativ snak om virksomhed og ledelse end på at tage ansvar for, at kunderne var glade, og virksomheden kom ud af krisen. Samtidig var der ingen tro på, at ejerlederen ville kunne lede virksomheden ud af krisen, og direktøren havde mistet gejsten for projektet.

Processen

Direktøren fik præsenteret resultaterne og vores anbefalinger til en proces. Vi anbefalede ham, at han trådte ud af den daglige ledelse og koncentrerede sig om udviklingen af nye produkter. Medarbejderne burde lære at tage ansvar samt arbejde på den positive indstilling. Vi aftalte  workshopdage med fokus på trivsel og ansvar, og salgschefen blev udnævnt til daglig leder. Der var udarbejdet en ny forretningsstrategi, og denne sammen med trivselsprocessen præsenteres for medarbejderne med forventninger til dem – herunder opbakning til den nye ledelse.

De nye tiltag blev modtaget positivt, da medarbejderne oplevede positiv og målrettet kommunikation, at der var blevet lyttet til dem. De forstod også udmærket, at der blev stillet krav til dem om positiv kommunikation og mere ansvar.

Gennem det næste halve år afholdtes trivselsworkshops, og der blev kommunikeret jævnligt om krav og mål samt resultater, og virksomheden fik tilført en økonomisk indsprøjtning. Troen på virksomheden kom langsomt igen. De fik tilført nye salgsressourcer, og nye kunder kom i folden. Ledelsen fik i processen coaching og rådgivning for at sikre, at kommunikationen var optimal, og de løbende udfordringer blev håndteret optimalt.

I dag er virksomheden i positiv udvikling.

Oplever du udfordringer som leder, en negativ spiral i trivsel eller med stress, dårligt samarbejde ol., kan du kontakte Sus Møller-Dinesen for en uformel dialog om dine udfordringer: Tlf.: 24498493.