Få styr på strategien – sørg for at udvikle og forankre din strategi

Strategien – har du fokus på at gennemføre den? Har du overhovedet en strategi

Mange mindre og mellemstore virksomheder mangler strategiplanlægning eller oplever, at den kuldsejler pga. manglende fokus, eller fordi den modarbejdes af medarbejderne. At få medarbejderne til at sejle mod samme mål kræver, at de kender og ser meningen med strategien.

Er din virksomhed på rette kurs?
Har du det forkromede overblik over din virksomhed?
Ved dine medarbejdere, hvad mål og vision for virksomheden er – og løfter de i samme retning – i flok?

Strategiudvikling hos os tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af din virksomhed. Når du opnår et overblik over, hvilke dele af din virksomhed som opnår de største fordele ved strategiske forandringer og planlægning, undgår du fejlinvesteringer og kan sætte strategisk ind, der hvor skoen trykker.

Kontakt Sus Møller-Dinesen: Tlf.: 24498493 for et uforpligtende møde om en proces om strategiplanlægning/- udvikling samt – forankring.