Persondatapolitik i GetBetterConsulting

Persondatapolitik (GDPR)

Her finder du GetBetterConsultings persondatapolitik, hvor vi redegør for, hvordan vi bruger persondata og sikrer efterlevelse af persondatareglerne. Vi bestræber os på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine og dine medarbejderes personoplysninger, og vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå, som beskrevet i nedenstående persondatapolitik.

For at kunne give vores kunder et så personligt og nuanceret forløb, vil et udviklingsforløb omhandle personoplysninger.

Kære kunde (medarbejder i virksomheder og privatkunde): Hvilke personoplysninger indsamler vi på dig?

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din IP-adresse, dit telefonnummer, dine familiemæssige forhold, opsigelsesdata, ansættelseshistorik, løn, besvarelser fra 360 graders spørgsmål, testresultater, dine besvarelser på vores arbejdsdokumenter, din sygdomshistorik både psykisk og fysisk – alt afhængig af, hvad der er nødvendigt i den pågældende situation.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger?

Baggrunden for at vi indsamler dine personoplysninger er typisk for at kunne:

  • gennemføre et professionelt og nærværende udviklingsforløb i forhold til vores kunder
  • opfylde en kontrakt i forhold til vores virksomhedskunder
  • sende nyhedsbreve tilbud og andre relevante oplysninger vedrørende GetBetterConsulting.

Beskyttelse og lagring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Oplysningerne slettes derfor, når eksempelvis kunde ophører – dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning eksempelvis regnskabsloven.

Kundedata opbevares i 6 måneder efter forløbets afslutning.

Videregivelse

Dine personoplysninger bliver som udgangspunkt alene videregivet med dit samtykke.

Vi kan dog videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang, dette følger af gældende lovgivning, eller vi bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol. Såfremt en virksomhed ønsker en statusrapport på et udviklingsforløb, leverer vi det med fuld fokus på at leve op til reglerne i persondataloven.

Vi hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål – herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har givet samtykke til det.

Behandling hos tredjepart

GetBetterConsulting kan vælge at benytte databehandlere – herunder udbydere af software (herunder tests), websiteløsninger, hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Disse databehandlere vil blive instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne, og vi indgår særlig aftale herom. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Indsigt/rettelse/sletning/overførsel

Du har altid mulighed for at bede om overførsel af, indsigt i, tilretning af samt anmode om sletning af de registrerede personoplysninger.

Henvendelse til os:

Hvis du ønsker, at vi retter eller sletter personoplysninger, eller hvis du har andre spørgsmål vedr. persondata, skal du rette henvendelse til os på: Sus Møller-Dinesen på på sus@getbetterconsulting.dk.

Klageadgang:

Ifølge persondatareglerne har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden for persondata i Danmark er:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K